KMÉM Katolikus Magyar Értelmiségi Mozgalom - Pax Romana


rekollectio

Adventi rekollectió - Dr. Karaffa János atya

Meghívó a Bécsi Magyar Egyházközség és a KMÉM közös adventi rekollekciójára.
A téma: Találkozás Jézussal - Hitünk tanúinak nyomában, a Hit évében

Vezeti Dr. Karaffa János

A lelki nap időpontja: 2012. december 8. szombat
A hely: Bécs 2., Am Tabor plébánia bejárat a Hochstetterg. 1 alatt

tovább...

Adventi rekollekció - Barsi Balázs OFM atya

Untitled

December 8-án kerül sor a Bécsi Magyar Egyházközség és a KMÉM közös advent rekollekciójára, melyet idén Barsi Balázs OFM atya tart.

Az év során, a KMÉM Műhely előadásiban számos érdekes témát vetettek fel előadóink - család, béke, élet - melyeknek összefoglalója lesz ez a lelki nap.Címe: Keresztény Hitünk Antropológiai Alapjai!

A lelki nap időpontja: 2011. december 8. csütörtök
Helyszín: 1020 Wien Hochstetterg. 1 (Pfarrsaal-Alagsor)


A lelkinap nyitott, mindenkit szeretettel várunk!

Ebédet - székelykáposzta - elõzetes megrendelés alapján tudunk biztosítani. Ára € 6,00
Gyermekekre felügyeletet biztosítunk, de kérjük õket külön bejelenteni.
Jelentkezés telefonon vagy faxon: 01 2719938 Hochbaum István és Enikõ
Illetve email-ben: kmem.wien@gmail.com

Tervezett program:

9:30 -10:00 Gyülekezés, reggeli ima
10:00-11:00 1. Előadás
11:00-12:00 Kiscsoportos beszélgetés
12:00-13:30 Ebédszünet
13:30-15:30 2. Előadás
15:30-16:30 Záró szentmise
tovább...

Rekollekció - A család éve 2011.

Család és házasság, életszentség, életállapotbeli kötelességek

A keresztény ember helytállása az új időkben..


A lelki napot vezeti: Kerényi Lajos dr. Sch. P

“A kórházlelkészséggel először úgy voltam, mint Jeremiás próféta: „Rászedtél, Uram, és én hagytam, hogy rászedj.” (Jer. 20,7) Aztán éreztem az égő tüzet a szívemben, és muszáj volt mennem, fantasztikus élményekkel lettem gazdagabb. A kereszt által jutunk a fénybe! Hatalmas élmény a megvilágosodás, hogy az Írás nem holt betű, hanem minden egyes sora élő valóság! ...”

A lelki nap időpontja: 2010. december 8. szerda
Helyszín: 1020 Wien Hochstetterg. 1

tovább...

Adventi Lelkigyakorlat - december 8. 9:30


A Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának főünnepe
"Az égen nagy jel támadt, egy asszony, ki a napba öltözött, lába alatt a hold, s fején tizenkét csillagból korona"(Jel 12,1)


A lelkigyakorlat vezetője és előadó: Dr. Thorday Attila atya


A recollectio témája: „Figyelmes hallgatás”


Részletekért:

tovább...