KMÉM Katolikus Magyar Értelmiségi Mozgalom - Pax Romana


Adventi rekollectió - Dr. Karaffa János atya

Meghívó a Bécsi Magyar Egyházközség és a KMÉM közös adventi rekollekciójára.

A téma: Találkozás Jézussal - Hitünk tanúinak nyomában, a Hit évében
Vezeti: Dr. Karaffa János

A lelki nap időpontja: 2012. december 8. szombat
A hely: Bécs 2., Am Tabor plébánia bejárat a Hochstetterg. 1 alatt

Tervezett program:
9:30 -10:00 Megnyitó, reggeli ima 10:00-11:00 I. Előadás: Találkozások Jézussal - a Biblia tanúsága alapján 11:00-12:00 Egyéni és csoportos Biblia-feldolgozás 12:00-13:30 Ebédszünet 13:30-14:30 II. Előadás: Boldog Batthyány László: Isten és ember szolgálatában
14:30-15:30 III. Előadás: Esterházy János, a magyarok szenvedő Krisztusa 15.30-16.00 Ima a magyar szentek közbenjárásáért
16:00-17:00 Gyónási lehetőség, csendes elmélkedés
17:00 Záró szentmise
Az előadóról:
Szentelés: Pozsony (Szlovákia), 1997.06.14.
Született: Dunaszerdahely (Felvidék), 1973. március 11.
Teológiai doktor. A nagyszombati egyházmegye papja 1997-2010. Káplán Révkomárom 1997-1999. Plébániai kormányzó Baka 1999-2007. Plébános Felsőtúr 2007-2010. Plébániai kormányzó Imely 2010. Inkardinálva a székesfehérvári egyházmegyébe 2010. Helyettes plébános Piliscsaba-Klotildliget, 2010-2011. Plébános Piliscsaba 2011-2012.
Szentszéki bíró a nagyszombati egyházmegyében 2001-2007. Szemináriumi tanár Besztercebánya-Erdőbádony, Comenius Egyetem Hittudományi Kar, 2008-2009. Főiskolai tanársegéd, óraadó tanár Budapest, Sapientia Hittudományi Főiskola 2004-től. A Székesfehérvári Egyházmegyében szentszéki bíró 2011-től és felnőttképzési referens 2012-től.
A felvidéki magyar katolikusok szolgálatában tevékenykedő Pázmaneum Társulás elnöke 2005-től.

Ebédet – székelykáposzta - előzetes megrendelés alapján tudunk biztosítani. Ára 7,00 €
Gyermekekre felügyeletet biztosítunk, de kérjük őket külön bejelenteni.
Jelentkezés telefonon vagy faxon: 2719938 Hochbaum István és Enikő