KMÉM Katolikus Magyar Értelmiségi Mozgalom - Pax Romana


Adventi rekollekció - Barsi Balázs OFM atya

Untitled

December 8-án kerül sor a Bécsi Magyar Egyházközség és a KMÉM közös advent rekollekciójára, melyet idén Barsi Balázs OFM atya tart.

Az év során, a KMÉM Műhely előadásiban számos érdekes témát vetettek fel előadóink - család, béke, élet - melyeknek összefoglalója lesz ez a lelki nap.Címe: Keresztény Hitünk Antropológiai Alapjai!

A lelki nap időpontja: 2011. december 8. csütörtök
Helyszín: 1020 Wien Hochstetterg. 1 (Pfarrsaal-Alagsor)


A lelkinap nyitott, mindenkit szeretettel várunk!

Ebédet - székelykáposzta - elõzetes megrendelés alapján tudunk biztosítani. Ára € 6,00
Gyermekekre felügyeletet biztosítunk, de kérjük õket külön bejelenteni.
Jelentkezés telefonon vagy faxon: 01 2719938 Hochbaum István és Enikõ
Illetve email-ben: kmem.wien@gmail.com

Tervezett program:

9:30 -10:00 Gyülekezés, reggeli ima
10:00-11:00 1. Előadás
11:00-12:00 Kiscsoportos beszélgetés
12:00-13:30 Ebédszünet
13:30-15:30 2. Előadás
15:30-16:30 Záró szentmise


Szentgyónásra a nap folyamán lehetőség lesz. (Lelkitükrök)

Barsi Balázs OFM (http://www.barsibalazs.hu):

1946. január 5-én született Sióagárdon. Eredeti neve Teixler István.
1960-64 között a győri bencés gimnázium diákja.
1964-ben belép Szent Ferenc rendjébe. A Kapisztrán Szent Jánosról nevezett Ferences Rendtartomány novíciusa Esztergomban. Rendi neve Balázs.
1965-72 között teológiai tanulmányokat folytat Budapesten, a Ferences Hittudományi Főiskolán, valamint ezzel párhuzamosan egyetemi hallgató az ELTE Bölcsészettudományi Karán, ahol magyar-orosz szakos középiskolai tanári diplomát szerez.
1968. szeptember 15-én örök fogadalmat tesz.
1971. augusztus 8-án szülőfalujában pappá szentelik.
1972-93 között az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium tanára. Orosz nyelvet, később hittant tanít. Többször beválasztják a rendtartomány vezetőségébe.
1975-97 között kétéves megszakítással novíciusmagiszter.
1980-82 között biblikus tanulmányokat folytat a strasbourgi egyetemen. Itt írja francia nyelvű doktori értekezését a gazdag ifjúról szóló evangéliumi történet exegéziséből.
1982-97 között korábbi megbízatásai mellett főiskolai tanárként biblikus tárgyakat és liturgikát tanít Budapesten, a Ferences Hittudományi Főiskolán, valamint a Pázmány Péter Római Katolikus Hittudományi Akadémia levelező tagozatán.
1991-ben megkezdi, majd évről évre folytatja adventi és nagyböjti konferenciabeszéd-sorozatát a pesti ferences templomban. Igehirdetése magnókazettákon terjed, később nyomtatásban is megjelenik. A katolikus rádió- és tévéműsorok rendszeres szereplője.
1993-ban a noviciátussal együtt Esztergomból Szécsénybe költözik.
1994-97 között a szécsényi rendház vezetője.
1995-től mindmáig liturgikát tanít a Zeneakadémia (ma: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem) Egyházzene Tanszakán.
1997-ben átvételét kéri a Szűz Máriáról nevezett Ferences Rendtartományba. A sümegi rendházba helyezik, ahol lelkigyakorlatos központot hoz létre. Később rendi tanácstaggá választják, és kinevezik a zalaegerszegi rendházhoz kapcsolt sümegi kolostor elöljárójává.
2005-ben szülőfaluja díszpolgárává, valamint a Szűz Máriáról nevezett Ferences Rendtartomány provinciálisává választják. Hivatala egy évig, a két magyarországi ferences rendtartomány egyesítéséig tart.
2006-ban provinciálisként megáldja a sümegcsehi szőlőhegyen épült kis templomot, melyet a Szentháromság imádására, a Boldogságos Szűz tiszteletére, John Henry Newman bíboros szentté avatásáért emelt.
2010-re elkészül a templom melletti vendégház, szabadtéri misézőhely és keresztút, valamint a keresztúthoz tartozó kis kápolna.