KMÉM Katolikus Magyar Értelmiségi Mozgalom - Pax Romana


Miért hiszek?

Adventi rekollekció - Barsi Balázs OFM atya

Untitled

December 8-án kerül sor a Bécsi Magyar Egyházközség és a KMÉM közös advent rekollekciójára, melyet idén Barsi Balázs OFM atya tart.

Az év során, a KMÉM Műhely előadásiban számos érdekes témát vetettek fel előadóink - család, béke, élet - melyeknek összefoglalója lesz ez a lelki nap.Címe: Keresztény Hitünk Antropológiai Alapjai!

A lelki nap időpontja: 2011. december 8. csütörtök
Helyszín: 1020 Wien Hochstetterg. 1 (Pfarrsaal-Alagsor)


A lelkinap nyitott, mindenkit szeretettel várunk!

Ebédet - székelykáposzta - elõzetes megrendelés alapján tudunk biztosítani. Ára € 6,00
Gyermekekre felügyeletet biztosítunk, de kérjük õket külön bejelenteni.
Jelentkezés telefonon vagy faxon: 01 2719938 Hochbaum István és Enikõ
Illetve email-ben: kmem.wien@gmail.com

Tervezett program:

9:30 -10:00 Gyülekezés, reggeli ima
10:00-11:00 1. Előadás
11:00-12:00 Kiscsoportos beszélgetés
12:00-13:30 Ebédszünet
13:30-15:30 2. Előadás
15:30-16:30 Záró szentmise
tovább...

Dr. Kellermayer Miklós - sejtkutató - AZ ÉLET

KELLERMAYER
Kellermayer Miklós professzor úr világhírű sejtkutató, mély hitű keresztény, aki különös felelősséget érez világunk, földünk s benne az ember jövője, azaz az Élet iránt. Saját kutatásaiból kiindulva jut el ahhoz az igazsághoz, hogy a tudomány számára az élet keletkezése mindörökre misztérium marad. Előadásában a kinyilatkoztatott és a tudomány által feltárt igazságok egységes megértésére és megélésére törekszik majd.


A KMÉM műhely előadásáinak sorába ez az este azért kapcsolódik kiválóan, mert előadását és az azonos című könyvét a lelki-szellemi sürgetés, az életről tudható és megismerhető igazság kifejezésének vágya szülte, s főleg az, hogy mi emberek bajba jutottunk e korban, és gyógyulást csak az igazság kimondásától remélhetünk.

Az előadás adatai:

Helyszín: Am Tabor Plébánia, Hochstettergasse 1, 1020 Wien (Pfarrkaffee)
Időpont: 2011. október 13. 19:05 - 21:00 (Parkolással kapcsolatok információk)


Dr. Kellermayer Miklós professzor úr a HírTV “Sziluett” c. műsorában

Az előadó adatai:

Dr. Kellermayer Miklós sejtkutató

Budapest, 1939. november 4.
Végzés: POTE, 1965. Nős, felesége Horváth Ildikó. Gy.: Miklós (1964), Kinga (1966), Richárd (1970).

Munkahely: 1965-69-ig a POTE Kórbonctani Int. munkatársa, 1969 óta a POTE Klinikai Kémiai Intézetében dolgozik, 1993-tól egyetemi tanár, az intézet igazgatója, 1991-95-ig oktatási rektorhelyettes. 1972-73-ban egyéves, 1980-82-ben kétéves tanulmányúton vett részt Houstonban, a Baylor Orvostudományi Egyetem Gyógyszertani, majd Élettani Intézetében, kut. vendégdocens, 1986 óta vendégprofesszor. 1999-ben Széchenyi prof. ösztöndíjas. Kutatási területe a fehérjék-ATP-K-víz kölcsönhatása az élő sejtben. 128 tudományos dolgozata jelent meg.
Fontosabb munkái: Az élő sejtről diákoknak (1989), Elmulasztott reformkor (1995), Magyarországot meg kell menteni (1999).
Tevékenységek: 1993-tól a Duna TV kuratóriumának tagja. 1996-tól az MTV Közalapítvány kuratóriuma ellenőrző testületének elnöke és az MVSZ elnökségi tagja. Az orvostudomány doktora.
Díjak: Akadémiai Díj, Kiváló Orvos, Szent-Györgyi Albert-díj.
Hobby: Ősi várak és várromok megismerése, felkeresése.

Korzenszky Richárd OSB - KMÉM Műhely 2.

image
„Keresd a békét, járj utána!“ (Zsolt 33,14-15)

A „Miért hiszek?“ előadássorozat második alkalmának vendége: Dr. Korzenszky Richárd Miklós OSB perjel


A tihanyi bencés apátság vezetője, dr. Korzenszky Richárd perjel úr mára sokak számára példakép. Magas a mérce, amelyet pedagógusi, tudományos kutatói, köztisztviselői, igazgatói, intézményvezetői, írói és nem utolsósorban bencés apátsági elöljárói tevékenységével felállított. Megértő, közvetlen és derűs személyiségével, hétköznapi és 'magas' diplomáciai tehetségével, a XXI. századi kommunikációs technikák sokoldalú művelésével egyaránt vonzza az igaz hitre vágyókat - követésre...

Az előadás adatai:
Helyszín: Am Tabor Plébánia, Hochstettergasse 1, 1020 Wien (Pfarrkaffee)
Időpont: 2011. május 19. 19 h

1941. november 27-én született Csornán.
Az általános iskolát Kapuváron, gimnáziumi tanulmányait Pannonhalmán végezte,
1959-ben érettségizett.
1959-ben belépett a bencés rendbe.
1964. május 23-án szentelték pappá Pannonhalmán.
1964-1968 között az ELTE BTK magyar - orosz szakos hallgatója.
1968-73-ig gimnáziumi tanár Győrben.
1973-tól 1989-ig gimnáziumi és főiskolai tanár, főapáti titkár Pannonhalmán.
1979-től 1989-ig gimnáziumi és diákotthoni igazgató Pannonhalmán.
1989-től 1991-ig főmonostori perjel Pannonhalmán.
1991-1994 között miniszteri biztos a Művelődési és Közoktatási Minisztériumban, 1990-től a Magyar Katolikus Egyház megbízott képviselője a minisztériumban.
1992-től a Katolikus Iskolák Főhatóságának ügyvezető elnöke.
1994-től a Tihanyi Bencés Apátság vezetője.
1996-tól a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Iskolabizottságának elnökhelyettese.

Bíró László püspök atya Bécsben járt

BiroLaszlo
Beszámoló Bene Lívia tollából:


A KMÉM - Katolikus Magyar Értelmiségi Mozgalom - Pax Romana bécsi csoportja idén egy előadássorozatot indított, mellyel gazdagítani szeretné a katolikus magyar fiatalok, és az életkoruktól függetlenül hitükben növekedni vágyók lelki életét.

A „Miért hiszek?“ műhely első előadóját, Bíró László püspök urat 2011. március 24-én a Collegium Hungaricumban üdvözölhettük. Örömünkre szolgált, hogy a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által meghirdetett Család évének „apostola“ eljött közénk Bécsbe. Előadása keretében a püspöki kar családreferense töretlen lelkesedéssel hívjta fel a figyelmünket a mai világban lassan feledésbe merülő értékekre, legfőképp a házasság szentségére és a család fontosságára.

tovább...

Bíró László püspök atya - Hívom a Családokat

biropk
Katolikus Magyar Értelmiségi Mozgalom - Pax Romana
Miért hiszek?
Műhely és Előadássorozat


A Katolikus Magyar Értelmiségi Mozgalom - Pax Romana (KMÉM) új előadássorozatot indít a 2011-es évben, melynek célja egy hosszútávú műhelymunka megalapozása.

Sok felnőtt keresztény hite megrekedt a kezdeti, iskolai szinten. Ahogy világi hivatásunkhoz, foglalkozásunkhoz kapcsolódó ismereteinket egyre inkább gyarapítjuk, úgy elengedhetetlen, hogy ne fejlődjünk a hit-tani tudásunkban.
A “honnal jövünk”, “merre tartunk” és “mi a feladatunk életünk során”, illetve “Miért hiszek?” kérdéseire keressük a választ az év során, törekedve hitünk alapjainak világos és rendszerezett megismerésére, neves előadók segítségével. Előadóinkat nemcsak a hittudományok, hanem a bölcsészet és a természettudomáynok területéről is hívjuk, színesebb képet kapva ezáltal a teremtett világról.
Az évet, december 8-án közös lelki nappal zárjuk le.

Az előadásokra, bevezető jelleggel, minden második hónapban kerül sor, melyre minden korosztályt szeretettel várunk.

március 24. 19:00:

Bíró László püspök atya
“Hívom a családokat” (nemcsak családosoknak)
helyszín:
Collegium Hungaricum

tovább...