KMÉM Katolikus Magyar Értelmiségi Mozgalom - Pax Romana


Áramszünet?

Bindes Feri bácsi pünkösdi gondolatai!


Áramszünet?

A múlt héten – nyilván az országos viharos szél nyomán – fél napos áramszünet volt a környékünkön. Vénségemre tűnt fel, hogy mennyire megváltoztatja mindennapi életemet ez a kis üzemzavar. Megyek a fürdőszobába, ösztönösen nyúlok a villanykapcsolóhoz, semmi. Bekapcsolom a tévét, hogy legalább az időjárás-jelentést halljam, se kép, se hang. Az íróasztali lámpához is automatikusan nyúlok, persze hiába. Elgondolkoztam: Amíg minden rendben van, észre sem veszem, hogy villanyt kapcsolok, rádiózok, kismillió gépet, szerszámot kapcsolok, és természetesnek veszem, hogy minden működik. Ha azonban valahol lekapcsolódik egy biztosíték, hiába a príma hűtőszekrény, hiába van kéznél a konnektor, hiába a hibátlan gépek. Áll minden, mert nincsen áram. Eszembe jut, hogy a pályaudvaron hiába áll startra készen a kiváló villanymozdony is, ha nem kap áramot, hiába kapcsolgat a masiniszta…
Épp a pünkösdi igehirdetésre készültem, amikor az események folytán leesett a húszas: Azt ünnepeljük Pünkösdkor, hogy startra készen áll tizenkét apostol, megkapták az indító parancsot is, de Jézus azt mondja az ugrásra kész apostoloknak, hogy stop! Előtte be kell kapcsolni az áramközpontot. És Húsvét után az 50. napon - ezt jelenti a „Pünkösd” szó!- zúgó szél és tüzes lángnyelvek jelei között a Szentlélek bekapcsolja az áramot. Minden fénybe borul, mozogni kezd, megszólal, elindul. Ez a pünkösd csodája: a harmadik Isteni Személy, a Szentlélek átveszi Jézustól a stafétabotot: már nemcsak egy kis országban, hanem az akkor ismert világban kezd hangzani az Ige, új embertípus nevelődik a benső erők nyomán. A nehézkes gondolkodású apostoloknak minden eszükbe jut, amit Jézustól hallottak. Hol van már a Jézus elfogásakor kitörő gyávaság? A zsidó”parlament” előtt a meghökkent tetteseknek nyugodt biztonsággal a szemükbe vágják, hogy a Názáreti Jézus a Messiás!
Az Áramforrás azóta is működik!

Unalmas, hátam közepére se’ kell az ima? Áramszünet van!
Nem fűlik a fogam a Bibliához? Áramszünet van!
Vallásos életemet idegesítő kötelességnek érzem? Áramszünet!
Egyházközségem poros, idejét múlt bürokrácia? Ez is áramszünet!
Elhiszem a dumát, hogy idejétmúlt a hit? Nagy áramszünet!


Még szerencse, hogy van”telefonunk” az égi Elektromos Művekhez:
Jézus világosan megmondta: Kérni kell!
Pünkösd napja erre emlékeztet minket. Kérhetjük az Atyától: Urunk, szörnyű így az életünk, ha a világunk sötétjében nem tudunk fényt kapcsolni! Add hát nekünk, egyházközségünknek, vaksi világunknak az áramot!

Szüntesd meg Urunk a lelki áramszünetet!

(Bindes Ferenc)