KMÉM Katolikus Magyar Értelmiségi Mozgalom - Pax RomanaBöjte Csaba testvér Bécsben - 2015 február 21. szombat


Csaba Testvér ezen az estén beszél árváinak elmúlt évéről, melyre mindenkit szeretettel hívunk. Tulajdonképpen nem csak a KMÈM által felvállalt négy gyerek részére gyüjtünk hanem a többi bajbajutott erdélyi gyermeknek is. Ezidőszerint összesen 2380 gyerek áll a Szt. Ferenc Alapítvány támogatása alatt, összesen több mint 80 intézményben. Eddig több mint 5000 gyerek lett gondozva, nevelve az Alapítvány által az elmúlt 22 évben. Erről a munkáról, az ő sorsukról halljuk CsabaTestvér beszámolóját ezen az estén.

Az alábbiakban szeretnénk beszámolni a KMÈM Lakos alapítványának működéséről.

A Lakos Alapítvány névadója az 1969-ben elhunyt Lakos Endre, aki az 1950-es évek végétől magyar egyetemi lelkészként szolgált Bécsben. Tiszteletére hozták létre egykori diákjai 1999-ben a róla elnevezett alapítványt. Az adományokból eleinte Kárpát-medencei fiatalok magyarországi tanulmányait, majd pedig Böjte Csaba Testvér dévai Szt. Ferenc Alapítványát támogattuk. Jelenleg az alábbi célokra is gyűjtünk:
Kárpátaljai ösztöndíjasaink számára,
Böjte Csaba testvér árvái részére,
A tehetséggondozási programunkra
valamint a KMÈM bécsi csoportjának működésére.
Szomorúan kell közölnünk, hogy a Lakos Alapítvány egyik alapítója és vezetőségi tagja, Bujdosóné Vizy Zsuzsa tavaly elhunyt. Munkáját már az utolsó években Lászlóné dr. Csiszár Rita vette át.
Az alábbiakban röviden bemutatjuk az egyes programok tevékenységét és beszámolunk az adományok felhasználásáról: (részletesebben lásd az Alapítvány honlapján: www.lakos.kmem.at )
Ösztöndíj program: A 2010-es évtől Kárpátalján tanuló egyetemistáknak adtunk ösztöndíjat. Az utóbbi években hála a megnövekedett adományoknak 15-16 ösztöndíjat tudunk meghirdetni. A 2010-ben induló projekt célja, hogy Kárpátalján tanuló egyetemistáknak nyújtson anyagi segítséget tanulmányaik sikeres folytatásához. A szemeszterenként kifizetésre kerülő ösztöndíj összege fejenként 200 Euro, amely a helyi viszonyok között szerényen ugyan, de lehetővé teszi a tanulmányok folytatását. A pályázat elnyerésének feltételei: magyar származás, magyar nyelvű középiskolai érettségi bizonyítvány, szociális rászorultság, legalább jó (4,00) tanulmányi eredmény, valamint aktív részvétel a kárpátaljai magyar egyesületek valamelyikének munkájában.
Ösztöndíjasaink pályázati anyagainak előkészítését a Munkácson élő, ezért a helyi viszonyokat jól ismerő középiskolai tanár kollégánk végzi. A végleges döntést a Lakos Alapítvány itteni munkatársai hozzák meg. Az ösztöndíjak kihirdetése és átadása mindig egy reprezentatív eseményen (pl. egyetemi bálon, nagyszabású rendezvényen) történik, amelyről a helyi sajtó is beszámol.
A diákság körében egyre ismertebbé váló ösztöndíjra immár alkalmanként 80 főt is meghaladja a pályázók száma. A szétosztásra kerülő összeg természetesen minden szemeszterben a támogatók által felajánlott adományok nagyságától függ. A program kezdetén öt, az eddigi “legsikeresebb” szemeszterben pedig 17 fő részesülhetett ösztöndíjban adakozóink jóvoltából. Utoljára, 2014 decemberében személyesen adtam át a 16 ösztöndíjat Munkácson. Ez alkalommal felkerestem a két másik ott tevékenykedő magyar ösztöndíjalap, a református Diakónia és a munkácsi r.k. püspökségi Caritas illetékeseit. Megbeszélésünk soránk igyekeztünk összehangolni a pályázatok kiirását és elbírálását.
Kérjük segítse Ön is a Kárpátaljai magyar fiatalokat, hogy hazájukban maradva szerezhessenek felsőfokú végzettséget! (A részletes pályázati kiírás megtekinthető a Lakos Alapítvány honlapján: www.lakos.kmem.at) .
Csaba Testvér árvái: A dévai Szt. Ferenc Alapítványon keresztül 4 gyermek „gyámságát“ vállaltuk fel, amely 4x35,- Eurot jelent. A lelkes támogatásnak köszönhetően az erre a célra befolyó adományok összege évről-évre jóval meghaladja a szükséges évi 1680,- Eurot. Természetesen a többletet is továbbítjuk a Szt. Ferenc Alapítványnak, évente összesen mintegy 9.000,- Eurot.
A tehetséggondozási program keretében elsőízben a tavalyi tavaszi félévre írtunk ki pályázatot egy pedagógus támogatására. .
KMÈM támogatás:
Sajnálattal kellett megállapítanunk, hogy az Osztrák Szövetségi Kancellária által a népcsoportok támogatásra kiírt pályázati feltételek betartása egyre kevésbé egyeztethető össze a jó lelkiismerettel. Másfelől, a magyar állam Bethlen Alapítványának kiírásaira nem óhajtunk pályázni, mert az a véleményünk, hogy mi a Kárpát-medencei magyarok átlagánál lényegesen jobb körülmények között élünk, ezért ezt a lehetőséget meg akarjuk hagyni az arra jobban rászorulóknak.
A bécsi KMÈM-csoport évi költségvetése 1.500 - 2.500 Euro között mozog. Ennek nagy részét a rendezvényeken „összekalapozott“ adományokból sikerül fedeznünk.
Reméljük, hogy a fentiekkel sikerült megfelelően informálnunk az adományok felhasználásáról. Bármely programmal kapcsolatban szivesen nyujtunk részletes felvilágosítást levélben, telefonon vagy e-mailen. Kérjük, hogy a mellékelt fizetési utalványon legyen szíves feltüntetni, hogy adományát mely célra fordítsuk (diákprogram, dévai Szt. Ferenc Alapítvány támogatása, Tehetséggondozási program vagy a KMÉM bécsi csoportjának működése).

Bízunk abban, hogy mindazok, akik mások segítségét már megtapasztalták, nem felejtik el, hogy a kapott segítség egy egész életre szóló erkölcsi tartozás.

Szívélyes üdvözlettel és köszönettel:


Szemerédi Tibor


Kelt Bécsben, 2015 február 10-én.


Melléklet: fizetési utalvány

A Lakos Alapítvány bankösszeköttetése: Ausztriából...BLZ 11000 Kto Nr. 11710312700
Európai Unióból...SWIFT/BIC Kode: BKAUATWW IBAN Kode: AT601100011710312700
Az utalványon kérjük feltüntetni, hogy az adományt mely célra fordítsuk.