KMÉM Katolikus Magyar Értelmiségi Mozgalom - Pax Romana


Imaóra - május 13. csütörtök

"Meg van írva, hogy a Messiásnak szenvednie kell, és harmadnapon fel kell támadnia a halálból. Az ő nevében Jeruzsálemtől kezdve minden népnek megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni. Ti vagytok ezeknek tanúi. Én meg elküldöm nektek Atyám megígért ajándékát. maradjatok a városban, míg erő nem tölt el benneteket a magasságból.

Ezután kivezette őket Betánia közelébe, és kezét fölemelve megáldotta őket. Áldás közben eltávozz tőlük, és fölemelkedett az égbe. Ők leborulva imádták." (Lk 46-52a)

Húsvétot követő 40. napon ünnepli az Egyház Krisztus mennybemenetelét, és ezzel az ünneppel kezdődik az a kilenced, mely Pünkösdkor, a Szentlélek kiáradásának ünnepével teljesedik be. Szeretettel hívunk Titeket, hogy együtt elmélkedjünk erről az ünnepről, és hívogassuk a Szentleket!

Gondolatébresztőnek íme pár sor Kránitz Mihály a naphoz fűzött elmélkedéséből:

"Most... miután teljesen kinyilatkoztatta az Atya üdvözítő tervét és szándékát, meghagyja továbbra is az ember szabadságát, hogy mellette vagy akár ellene döntsön. Azokat azonban, akik őt követték és hozzá hűségesek maradtak, feladattal bízza meg, és így szól hozzájuk: "Ti tanúi vagytok ezeknek!" (Lk 24,48)..."Miért néztek az égre?" Most nem állni kell, hanem indulni... A mennybemenetel ünnepével egkezdődik az Egyház új időszaka. A pünkösdig hátralévő napok várakozásban telnek."

Helyszín és időpont: csütörtök (május 13.) este nyolc óra,
Szent István Otthon, Döblergasse 2. 30/b.

Livi és Ági

U. i.: kérjük, hogy aki részt vesz a Szentatyáért "meghirdetett" imában, privát levélben jelezze ezt, ill. hogy igényli-e, hogy csoportosan jelezzük részvételünket a korábban elküldött űrlap kitöltésével. Köszönöm! Ági (farfalla.deri@gmail.com)